Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp như nào?

5/5 - (100 bình chọn)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là một trong những loại giấy tờ bắt buộc có của cơ sở sản xuất mỹ phẩm. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp theo đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thể hiện rằng cơ sở đó đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về sản xuất mỹ phẩm. Cùng Thái Dương GMP tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây nhé!

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Hình thức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được quy định ra sao?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về hình thức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm như sau:

+) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với các trường hợp sau:

  • Cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
  • Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyển địa điểm sản xuất;
  • Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

+) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định: “Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy.”

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy có quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Được trình bày trong Điều 4 của nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

2.1 Điều kiện về nhân sự

Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

2.2 Điều kiện về cơ sở vật chất

– Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện như thế nào?

Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 93/2016/NĐ-CP gồm các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

Mẫu số 02 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mẫu số 02 – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục thì cơ sở còn phải thực hiện các bước sau:

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế;

Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

Công Ty TNHH phát triển Thương mại & Xây dựng Thái Dương

Hotline0829 599 888
Zalo0974795785
Emailthaiduonggmp@gmail.com
Websitexaydungphongsach.com
Hà NộiSố 02 lk-11b2, khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao,Hà Đông, Hà Nội.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *